Efektívna politika záchodovej dosky

Takmer každý z nás už zažil vášnivú diskusiu na tému umiestnenia záchodovej dosky. Večná dilema – ženy potrebujú mať vždy dosku dole, muži pri malej potrebe hore. Táto dilema stála za zrodom nie jednej hádky v domácnosti (pomlčím teraz o tom, o akých nepodstatných blbostiach sa ľudia vedia pohádať).

Teraz sa nezaoberám prípadmi, keď muž vykonáva malú potrebu v sede, ani neskúmam, či je tento spôsob lepší/horší. V tomto článku ponúknem svoj pohľad na to, ako sa správať, ak v zmiešanej domácnosti muž vykonáva malú potrebu po stojačky a tiež ponúknem, čo si myslím že je optimálne správanie čo sa týka celkovej vynaloženej námahy v rámci domácnosti.

Ženy často tvrdia, že doska má byť dole, aby ju po mužovi nemusela vždy sklápať, zatiaľčo muži často argumentujú tým, že oni ju musia po žene zdvihnúť. Občas navrhnú kompromis, že oni ju budú sklápať, ak ju žena bude po sebe zdvíhať. Obe tieto argumenty sú založené na sebectve, keď každý v domácnosti chce minimalizovať vlastnú prácu, neberúc do úvahy prácu vynaloženú partnerom, alebo celou domácnosťou.

Poďme sa bližšie pozrieť niektoré pravidlá, ktoré môžu v domácnosti fungovať:

1. Doska musí byť stále dole
2. Doska musí byť stále hore
3. Po skončení sa nikto nebude obťažovať meniť polohu dosky

Existuje veľa ďalších a komplexnejších môžností, avšak my hľadáme jednoduché pravidlo, aby ho vedel bez zložitého premýšľania dodržiavať každý člen domácnosti, hoci aj o pol štvrtej ráno. Poďme sa teda pozrieť, ako obstoja tieto tri pravidlá. Predpokladajme, že muž aj žena chodia v priemere rovnako často na malú ako aj na veľkú potrebu.

Stále dole

Pokiaľ je doska stále dole, žena nikdy s doskou nemusí manipulovať. Pre muža to platí, iba pri vykonávaní veľkej potreby. Avšak ak chce vykonať potrebu malú, musí najprv dosku zodvihnúť a po skončení ju dať znova dolu. Na každú malú potrebu muža tak pripadá 1 zdvihnutie a 1 zloženie dosky.

Stále hore

Tento prípad je presne opačný, keďže muž pri malej potrebe nevykonáva žiadnu prácu navyše. Avšak muž musí pri veľke potrebe a žena pri každej, vykonať jedno zloženie a jedno zdvinutie dosky. Tento spôsob je tak veľmi neefektívny.

Nechať dosku tak

V tomto prípade s doskou po skončení nikto nebude manipulovať. Pozrime sa, čo sa stane pri bežnom používaní. Ak žena nájde dosku dole, nemusí ňou vôbec manipulovať. To isté platí pre muža, ak ide na veľkú potrebu. Žiadna nadbytočná práca.
Čo sa však stane, ak muž pôjde na malú? V prvom rade zloží dosku, teda vykonal nadbytočnú prácu. Avšak po skončení ju nechá tak. Následne, ak príde žena, alebo aj muž na veľkú, musia dosku zdvihnúť a to len preto, lebo predtým bol muž na malú. V tomto prípade na malú potrebu muža pripadá jedno zloženie a jedno zdvihnutie dosku, podobne ako pri prvom pravidle.
Čo sa ale stane, ak muž pôjde na malú potrebu dvakrát po sebe? Dosku nájde už v správnej polohe, nevykoná tak žiadnu nadbytočnú prácu. Každá následná malá potreba muža sa zaobíde bez zbytočnej manipulácie dosky a teda ušetrí 2 práce. V kontexte práce vynaloženej celou domácnosťou je toto pravidlo lepšie, než pravidlo stále dole.

Vyhodnotenie

Ako sa ukázalo, najlepším jednoduchým pravidlom sa stáva pravidlo, nechať dosku tak, ako je. Ženy môžu namietať, že toto pravidlo ušetrí prácu iba mužom a majú v tom pravdu, keďže k šetreniu práce dochádza iba pri každej subsekventnej malej potrebe muža a preto uprednostňujú pravidlo stále dole. Toto tvrdenie však nemôže byť vzdialenejšie pravde. Treba si uvedomiť, kto vykonáva všetku prebytočnú prácu pri pravidle stále dole? Odpoveď je muž. On je zodpovedný ako za zdvihnutie, tak aj zloženie dosky. Pravidlo nechať dosku tak iba túto prácu rozkladá rovnomerne medzi celú domácnosť, kde prispievajú všetci členovia. A to, že celej domácnosti v špecifických prípadoch ešte aj šetrí prácu z neho robí, dovolím si povedať najvhodnejšie pravidlo záchodovej politiky každej zmiešanej domácnosti.